Zarobki w małych firmach
Uncategorized

Ile zarabiają Polacy w małych firmach

GUS opublikował raport, w którym podkreśla, że w Polsce rośnie liczba mikroprzedsiębiorstw. Zwiększają się również ich przychody i liczba osób w nich pracujących. Jednak w tym raporcie zainteresowała mnie zupełnie inna rzecz – ile wynoszą zarobki zwykłych pracowników i jak to wygląda na tle średniej krajowej.

Z definicji [1] mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro. Czyli jest to po prostu mała firma, w której pracuje maksymalnie 9 osób. W 2014 roku pracowało w Polsce w takich firmach prawie 3 600 000 osób. W stosunku do roku 2013 zwiększyła się zarówno liczba mikroprzedsiębiorstw (o 4,1%) i liczba osób tam zatrudnionych (1,2%). Teoretycznie z tego faktu należałoby się cieszyć, ale nie to chcę w tym artykule pokazać. Ja zwróciłem uwagę przede wszystkim na to, jaki obraz zarobków ujawnia się w tym raporcie. Według mnie te dane nie są optymistyczne.

Portal bankier.pl podkreśla w swoim artykule [2] przede wszystkim wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw i ich przychodów. Zauważa również wzrost przychodów na jednego pracującego w stosunku do roku poprzedniego. Szkoda, że znany portal finansowy nie wspomina już o zarobkach pojedynczych pracowników.

Na stronie piątej raportu GUS [3] możemy przeczytać, że:

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2014 r. ukształtowało się na poziomie 2256,6 zł.

Oczywiście jest ono wyższe niż w 2013 roku, ale suma ta nie wygląda zbyt imponująco. Jeszcze gorzej jest jeśli weźmiemy pod uwagę tylko podmioty osób fizycznych – 1950,9 zł. Oczywiście w przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej jest dużo lepiej – 3298,5 zł, ale to tylko 6,7% wszystkich jednostek.
Biorąc pod uwagę tą średnią 2256,6 zł i zestawiając te zarobki z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym w gospodarce narodowej 3783 zł pracownicy małych firm są po prostu biedni. Nie mówiąc już o średnim wynagrodzeniu w przedsiębiorstwach – 3980 zł brutto miesięcznie. Różnica w zarobkach netto pomiędzy pracownikami małych firm a średnią krajową wynosiła prawie 1100 zł, analizując niektóre województwa ta różnica może być jeszcze wyższa.

Nie jestem ekonomistą i nie chciałbym przeprowadzać jakieś dokładniej analizy tych danych, ale przedstawię kilka własnych poglądów:

– Wiele małych firm w Polsce jest w słabej kondycji. Duży wpływ na to mają także wysokie koszty pracy i obciążenia podatkowe.

– Średnie wynagrodzenie z małych firm może być nieco zaniżone. Wielu przedsiębiorców wypłaca formalnie pensję minimalną, ale niektórzy pracownicy mogą „dostawać pod stołem kilka stówek”.

– Właściciele małych firm wykorzystują złą sytuację na rynku pracy w danym regionie i pomimo zwiększających się dochodów firmy, pracownicy nie otrzymują podwyżek.

Podsumowanie na wykresie:

Zarobki w małych firmach
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w mikroprzedsiębiorstwach (prawy słypek) na tle średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach (w środku) i tzw. średniej krajowej (lewy słupek) w w 2014 roku.

Źródła:

1. http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Definicja+MSP
2. http://www.bankier.pl/wiadomosc/GUS-przybywa-mikroprzedsiebiorstw-3421816.html
3. http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5502/1/9/1/dzialalnosc_gospodarcza_przedsiebiorstw_o_liczbie.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Back To Top